Kā pievienoties

Kā kļūt par dalībnieku

Lai kļūtu par LAIFE dalībnieku, institūcija piesakās dalībai.
Pieteikums tiek izvērtēts un to izskata LAIFE Valde un pozitīva lēmuma gadījumā, jums tiek nosūtīts pakalpojumu līgums.

Parakstot pakalpojumu līgumu un eduroam un/vai eduGAIN pakalpojuma pieteikumu, institūcija kļūst par LAIFE dalībnieku.

Dalības atcelšana

LAIFE dalībnieks var anulēt LAIFE dalību, jebkurā laikā, nosūtot rakstisku pieprasījumu LAIFE operāciju komandai.  

Dalībniekam, kurš neievēro politiku, var anulēt dalību (ja to apstiprina LAIFE Valde). LAIFE operāciju komanda VAR izdot oficiālu paziņojumu dalībniekam, ja tas ir pārkāpis politiku. Ja pārkāpums nav novērsts LAIFE darbības grupa informē LAIFE Valdi un tā var izdot oficiālu paziņojumu par gaidāmo dalības atsaukšanu, nosakot termiņu pārkāpuma novēršanai, pēc kura LAIFE Valde var apstiprināt dalībnieka dalības apturēšanu.

Scroll to Top
Skip to content